Obsah

Rozpočet Bělčice

Veřejná správa Pododdíl Regionální a místní správa Paragraf Činnost místní správy
7,72 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 2 807 700 Kč
Upravený rozpočet 3 059 800 Kč
Skutečné čerpání 2 606 652 Kč
Čerpání 85,19 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 980 000 971 911 848 641 87,32
Dopravní prostředky 540 000 562 500 562 445 99,99
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 244 000 244 000 210 464 86,26
Nákup materiálu jinde nezařazený 200 000 200 000 104 387 52,19
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 160 000 160 000 79 699 49,81
Elektrická energie 110 000 182 000 181 352 99,64
Nákup ostatních služeb 100 000 135 000 131 016 97,05
Opravy a udržování 100 000 170 000 169 728 99,84
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 90 000 90 000 76 379 84,87
Podlimitní programové vybavení 50 000 50 000 13 968 27,94
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 50 000 50 000 29 855 59,71
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám 40 200 40 600 40 565 99,91
Pohonné hmoty a maziva 40 000 50 000 48 704 97,41
Služby elektronických komunikací 25 000 25 000 17 648 70,59
Služby školení a vzdělávání 18 000 18 000 4 000 22,22
Ostatní osobní výdaje 15 000 15 000 12 000 80,00
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod 10 000 10 000 5 610 56,10
Cestovné 10 000 10 000 2 198 21,98
Pohoštění 10 000 10 000 7 418 74,18
Poštovní služby 10 000 10 000 6 692 66,92
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání 4 000 4 000 3 565 89,13
Knihy a obdobné listinné informační prostředky 1 500 1 500 1 020 68,00
Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény 0 10 189 10 112 99,24
Podlimitní technické zhodnocení 0 35 000 34 177 97,65
Zaplacené sankce a odstupné 0 3 600 3 509 97,47
Platby daní státnímu rozpočtu 0 1 500 1 500 100,00
Celkem 2 807 700 3 059 800 2 606 652 85,19
sestaveno ke dni 31. 12. 2021

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2023-2024 Staženo: 34x | 29.11.2021

Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na r. 2023-2024 Staženo: 32x | 15.12.2021

Rozpočty - Návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu roku 2022 Staženo: 48x | 29.11.2021

Rozpočty - Schválený rozpočet

Schválený rozpočet r. 2022 Staženo: 79x | 16.12.2021

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2021 Staženo: 57x | 03.12.2021

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2021 Staženo: 67x | 01.11.2021

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2021 Staženo: 60x | 05.10.2021

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2021 Staženo: 62x | 03.09.2021

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2021 Staženo: 67x | 04.08.2021

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2021 Staženo: 71x | 07.07.2021

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2021 Staženo: 94x | 02.06.2021

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2021 Staženo: 119x | 03.05.2021

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2021 Staženo: 138x | 06.04.2021

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2021 Staženo: 95x | 02.03.2021

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2021 Staženo: 113x | 01.02.2021

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2020 Staženo: 99x | 05.01.2021