Obsah

Vážení spoluobčané,

www stránky obecních úřadů musí splňovat řadu zákonů jako např. zák. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, který ukládá obcím povinně zveřejňovat vybrané informace.

Současně máme za povinnost provozovat tzv. elektronickou úřední deskue-podatelnu, které pomáhají občanům snadněji komunikovat s úřadem.

WWW stránky chápeme jako jednu z dalších služeb pro Vás občany, a proto se vynasnažíme v maximální možné míře informovat obyvatele o aktuálním dění v obci nad rámec zákonem stanovených podmínek.

Pevně věřím tomu, že se naše stránky stanou pro drtivou většinu občanů místem, kde může každý získat potřebné informace pro snadnější komunikaci s úřadem a život ve městě.


Pavel Vejšický
Starosta

Novinky

27.03.2020

Informace a nařízení vlády ze dne 26.3. 2020

Informace a nařízení vlády ze dne 26.3. 2020

Detail koronavir

25.03.2020

Základní informace k projednávání přestupků

Základní informace k projednávání přestupků postihujících porušení opatření přijatých v době nouzového stavu ke dni 24.3. 2020.

Detail koronavir

25.03.2020

Doporučení MZČR

Doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR - doporučujeme přečíst každého občana

Detail koronavir

24.03.2020

Stanovisko Národního referenčního centra pro hygienu půdy a odpadů

Stanovisko Národního referenčního centra pro hygienu půdy a odpadů k prevenci nákazy u pracovníků nakládajících s odpadem kontaminovaným nebo potencionálně kontaminovaným SARS-CoV-2 způsobující onemocnění COVID-19.

Detail koronavir

24.03.2020

Informace a nařízení vlády dne 23.3. 2020

Informace a nařízení vlády dne 23.3. 2020

Detail koronavir