Obsah

Rozpočet Bělčice

Životní prostředí Pododdíl Ochrana přírody a krajiny Paragraf Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5,03 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 1 617 660 Kč
Upravený rozpočet 1 856 960 Kč
Skutečné čerpání 1 697 380 Kč
Čerpání 91,41 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 600 000 627 200 627 124 99,99
Ostatní osobní výdaje 200 000 200 000 162 400 81,20
Nákup materiálu jinde nezařazený 200 000 200 000 147 454 73,73
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 150 000 155 600 155 528 99,95
Nákup ostatních služeb 130 000 130 000 119 873 92,21
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 100 000 80 000 67 931 84,91
Pohonné hmoty a maziva 80 000 110 000 100 711 91,56
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 55 000 56 500 56 440 99,89
Opravy a udržování 40 000 40 000 34 300 85,75
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám 21 160 26 360 26 303 99,78
Ochranné pomůcky 20 000 20 000 0 0,00
Služby elektronických komunikací 10 000 10 000 8 105 81,05
Služby školení a vzdělávání 9 000 9 000 0 0,00
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání 2 500 2 700 2 635 97,59
Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény 0 6 600 6 525 98,86
Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek 0 5 000 4 051 81,02
Nájemné 0 35 000 35 000 100,00
Stroje, přístroje a zařízení 0 143 000 143 000 100,00
Celkem 1 617 660 1 856 960 1 697 380 91,41
sestaveno ke dni 31. 12. 2021

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2023-2024 Staženo: 34x | 29.11.2021

Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na r. 2023-2024 Staženo: 33x | 15.12.2021

Rozpočty - Návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu roku 2022 Staženo: 48x | 29.11.2021

Rozpočty - Schválený rozpočet

Schválený rozpočet r. 2022 Staženo: 79x | 16.12.2021

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2021 Staženo: 57x | 03.12.2021

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2021 Staženo: 67x | 01.11.2021

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2021 Staženo: 60x | 05.10.2021

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2021 Staženo: 62x | 03.09.2021

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2021 Staženo: 67x | 04.08.2021

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2021 Staženo: 71x | 07.07.2021

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2021 Staženo: 94x | 02.06.2021

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2021 Staženo: 119x | 03.05.2021

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2021 Staženo: 138x | 06.04.2021

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2021 Staženo: 95x | 02.03.2021

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2021 Staženo: 113x | 01.02.2021

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2020 Staženo: 99x | 05.01.2021