Obsah

Rozpočet Bělčice

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Pododdíl Komunální služby a územní rozvoj Paragraf Komunální služby a územní rozvoj j.n.
1,22 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 1 441 000 Kč
Upravený rozpočet 1 754 230 Kč
Skutečné čerpání 413 230 Kč
Čerpání 23,56 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Pozemky 1 270 000 1 270 000 0 0,00
Konzultační, poradenské a právní služby 70 000 70 000 9 750 13,93
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 50 000 269 202 265 409 98,59
Nákup ostatních služeb 23 000 41 000 35 131 85,69
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 15 000 66 000 65 822 99,73
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 9 500 24 013 23 888 99,48
Platby daní státnímu rozpočtu 2 500 2 500 2 295 91,80
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání 1 000 1 115 1 115 100,00
Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy 0 2 000 2 000 100,00
Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény 0 8 400 7 820 93,10
Celkem 1 441 000 1 754 230 413 230 23,56
sestaveno ke dni 31. 12. 2021

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2023-2024 Staženo: 34x | 29.11.2021

Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na r. 2023-2024 Staženo: 32x | 15.12.2021

Rozpočty - Návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu roku 2022 Staženo: 48x | 29.11.2021

Rozpočty - Schválený rozpočet

Schválený rozpočet r. 2022 Staženo: 79x | 16.12.2021

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2021 Staženo: 57x | 03.12.2021

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2021 Staženo: 67x | 01.11.2021

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2021 Staženo: 60x | 05.10.2021

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2021 Staženo: 62x | 03.09.2021

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2021 Staženo: 67x | 04.08.2021

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2021 Staženo: 71x | 07.07.2021

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2021 Staženo: 94x | 02.06.2021

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2021 Staženo: 119x | 03.05.2021

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2021 Staženo: 138x | 06.04.2021

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2021 Staženo: 95x | 02.03.2021

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2021 Staženo: 113x | 01.02.2021

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2020 Staženo: 99x | 05.01.2021