Obsah

V roce 2021 jsme za podpory Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) začali budovat chodníky podél místní komunikace v ulici 1. máje v Bělčicích.

Hlavním cílem je vybudování chodníků podél komunikace ul. 1. máje, která umožní bezpečný a bezbariérový pohyb osob do mateřské školy, knihovny či jako napojení na stávající chodník k autobusové zastávce. V místě nového napojení na nadřazenou komunikaci II/174 ulice Nádražní vznikne místo pro přecházení odpovídající požadavkům vyhlášky č. 398/2009 Sb. o technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

logo