Obsah

Dle vodního zákona č. 254/2001 Sb. o vodách by měli majitelé jímek a žump prokazovat odvoz a likvidaci odpadních vod (splašků). Proto je možné obrátit se na kontakty uvedné v příloze níže a domluvit odvoz těchto odpadních vod. 

Informace pro občany Bělčic a všech spádových obcí.pdf (119.87 kB)

Zprávy