Obsah

V roce 2020 jsme s přispěním Jihočeského kraje v rámci programu obnovy venkova pořídili dvě "hnízda" polopodzemních kontejnerů u sídliště a na náměstí. Celkové náklady spojené s pořízením byly 614140,- Kč. Příspěvek z POV Jčk byl 210000,- Kč. Za příspěvek děkujeme. Polopodzemní kontejnery zvýšily efektivitu sběru a estetické hledisko je velmi kladné. Naše cíle byly zcela splněné.

"Hnízdo" u sídliště - IMG_5963.jpg (3.05 MB) 

"Hnízdo" na náměstí - IMG_6031.jpg (2.7 MB)

 

Upozornění !!! S umístěním polopodzemních kontejnerů na náměstí dojde k odstranění sběrného místa v blatenské ulici. Zde se již nebude sbírat žádný odpad!!! 

Zprávy